Jeg vil bli kontaktet


17.10: Automatisering av datavarehus – Webstep Innsikt Bergen inviterer!

Publisert: 2 oktober 2014

JoarFredag 17. oktober fra klokken 09:00-12:30 inviterer Websteps eget bergensbaserte BI-selskap til formiddagsmøte og lunsj rundt en introduksjon til automatisering av datavarehus. Møtet holdes på Ørnen Hotel og avsluttes med lunsj.

Til utfyllende informasjon og påmelding

Daglig leder Joar Krohn har argumentene klare for hvorfor du bør sette kursen mot det splitternye Ørnen Hotel denne oktoberfredagen:

Redusert utviklingstid og økt kvalitet
– Det handler om å få vite mer om hvordan man kan oppnå  en voldsom reduksjon av utviklingstiden for datavarehus, en kvalitetsøkning og det å få en mer endringsdyktig og fleksibel modell.
Mye av arbeidet i tradisjonelt modellerte datavarehus er repetetivt og kan i stor grad automatiseres. Utfordringen er at få verktøy for datavarehusbygging støtter automatisering. Dette skyldes i stor grad at datavarehusmodellen i Kimball eller Inmons metodikker har en ukjent sammenheng med modellene i kildesystemene. I den senere tid har modellering med Data Vault og andre modeller som har en kjent kobling mot kildesystemene fått økt oppmerksomhet.  Fordelen med slike modeller er blant annet automatisk generering av metadata, full audit trail på alle data fra kildesystem til publisert BI-løsning og potensiale for automatisert generering av  ETL, datavarehus og Data Marts, forklarer Joar Krohn.

Quipu og XPert BI
Til  introduksjonsmøte fredag 17. oktober kl 9.00, har Webstep Innsikt Bergen med seg to betydelige ressurser på feltet:

Lulzim Bilali er Lead Developer på open-source-verktøyet Quipu, som automatiserer både bygging av datavarehus på Data Vault paradigmet og opprettelse av relasjonelle Data Marts basert på datavarehuset

Erik Frafjord er CTO i BI Builders, et norsk softwareselskap som står bak produktet XPert BI. Ved bruk av XPert BI kan en oppnå inntil 10x-100x raskere ETL-utvikling enn ved tradisjonell tilnærming.