Jeg vil bli kontaktet


Årets tredje helse-rammeavtale på plass

Publisert: 5 september 2011

Trondheimsavdelingen til Webstep har inngått rammeavtale med Hemit, Helse Midt-Norges egen IT-enhet. Avtalen gjelder for de neste 2+1+1 år og er den tredje store rammeavtalen Webstep har inngått i år. Hemit valgte Webstep på kontraktsområdet systemutvikling, det er vi stolt av –  og takker for tilliten.

Hemit drifter IT-systemene for alle helseforetakene i Midt-Norge, fra Namsos i Nord til Volda i sør, og betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet, syv dager i uka. Hemit kundesenter mottar ca 110.000 henvendelser i året, drifter om lag 600 servere og 12.000 PC’er. Hemit har standardisert på utviklingsverktøy og rammeverk fra Microsoft, et område der Webstep i Trondheim besitter betydelig kompetanse og erfaring.

Med tre rammeavtaler innen Helse-IT er Webstep en betydelig leverandør av konsulenttjenester innen helse. Våren 2011 inngikk Webstep i Trondheim avtale med Norsk Helsenett på C#, integrasjon og interaksjonsdesign. Bergensavdelingen til Webstep inngikk avtale med Helse Vest IKT innenfor områdene prosjektledelse og arkitektur & løsningsutvikling.