Jeg vil bli kontaktet


Baksaas med kred til Kaasa og nettbrettet

Publisert: 10 januar 2012

På forrige ukes NHO-konferanse trakk konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas fram nettbrettsatsingen til St. Olavs Hospital og klinikksjef Stein Kaasa.

Løsningen vi tidligere har omtalt og som Webstep – ved Terje Kvannli – har fått gleden av å være med og utvikle, viste hvordan teknologi kan være med og frigjøre omsorgskapasitet.

Innslaget med Jon Fredrik Baksaas ser du her – på linje med innslag fra øvrige deler av NHO-konferansen.

Baksaas berømmet satsingen og brukte den som oppsummerende eksempel på hvordan bedre informasjonsflyt både kan effektivisere på helseområdet, og bedre pasientenes opplevelse av egen situasjon. Han var også opptatt av behovet for en bedre sammenheng mellom insentiver og løsninger på dette feltet.

Velfortjent ros til Stein Kaasa og nettbrettet altså, som gjerne formidles videre!