Jeg vil bli kontaktet


Diakonhjemmet klar med nyttig skjemaløsning

Publisert: 9 desember 2010

A- og B-skjema er en sentral meldingsform mellom sykehus og hjemmebaserte tjenester. Disse har hittil vært kommunisert i papirformat. Nå har imidlertid startskuddet gått for elektroniske A- og B-skjemaer til Diakonhjemmet Sykehus sine bydeler. Hensikten er å forenkle prosedyrene på post, samt å redusere liggetiden til utskrivningsklare pasienter. Diakonhjemmet Sykehus er først ute med å sende disse skjemaene elektronisk. Dette er et viktig tiltak for å forenkle og forbedre samhandlingen mellom sykehuset og bestillerkontorene i bydelene.

Effektiv formidling

A-skjema sendes både for å varsle hjemmetjenesten om at en av deres pasienter er innlagt, og for at primærkontakt i sykehuset også kan få informasjon om pasientens hjelpebehov og tilstand før innleggelse. Dersom pasienten ikke har hatt kontakt med hjemmetjenesten tidligere får også de tid på seg til å planlegge oppfølging etter utskrivning.

B-skjema sendes bydelen for å melde om når en pasient er utskrivningsklar fra sykehuset, for at hjemmetjenesten skal gjøre seg klare til å iverksette de tiltak pasienten trenger etter utskrivningen.

Når meldingene om en utskrivingsklar pasient nå sendes elektronisk, vil bestillerkontorene få fullstendig B-skjema én dag tidligere. Håp og hensikt er å redusere den tiden utskrivningsklare pasienter må vente på sykehusene, og slik få frigitt senger og ressurser til dem som trenger akutt behandling.

For å få på plass en vellykket løsning, har det vært tett samarbeid mellom prosjektledelsen fra avdeling for e-helse, Tone Lande og Rune Lauvik og post 3 Nord her representert ved  sykepleierne Silje R. Kvaale, og Hanne Bjerkholt på post 3 Nord (se bildet, Kvaale stående). Fra Webstep har Bård Solstad stått for prosjektkoordinering, Thor Henning Hetland har kvalitetssikret og løsningen er utviklet av Audun Småge.

Startskuddet gått

For to uker siden gikk startskuddet på post 3 Nord, der de behandler eldre med brudd. To uker etter pilottesting markeres en vellykket start. – Nå har alle sykepleiere tilgang til å sende skjemaene elektronisk, sier enhetsleder Berit Eriksen Løkstad fornøyd.  – Dette fungerer veldig greit hos oss, og bydelene bekrefter også at alt fungerer som ønsket. Skjemaene er logisk bygget opp, dette vil forenkle prosedyrene for oss, forteller hun til Gunn Spikkeland i Diakonhjemmets intranett.

Nå har også post 3 Syd startet opp, og over nyttår følger resten av sykehuset etter. I det Nasjonale meldingsløftet har man lenge prøvd å få til denne løsningen på sendinger av A- og B-skjema, gjennom Elin K-prosjektet. I påvente av det har derfor Webstep laget «Infobank», en elektronisk mellomløsning og forenklet versjon av den som kommer.

Initiativtakere til løsningen er Haakon Brænden , Direktør for e-helse ved Diakonhjemmet Sykehus AS og tidligere bydelsdirektør Vidar Haukeland ved Bydel Vestre Aker i Oslo.

Bilde: Gunn Spikkeland
Kilde for saken: Diakonhjemmets Intranett, Gunn Spikkeland.