Jeg vil bli kontaktet


Diversify skifter navn til Webstep!

Publisert: 15 oktober 2014

Kjetil_Bakke_EriksenDermed samler vi nesten 400 dyktige kolleger under samme navn og gjør Webstep til det største IT-selskapet som utelukkende har senior IT-konsulenter, i Skandinavia.

Sterke kort på hånden
Websteps konsernsjef Kjetil Bakke Eriksen mener at leveransekraften under samme navn er bygd på at begge organisasjoner har samme høye krav til ansattes erfaring, utdannelse og konulenttalent, og at dette har gitt Webstep sterke kort på hånden både overfor kunder og konsulenter.

– Vi ønsker å skape merverdi og nytte. De som leier oss inn, skal se verdien i kompetansen vår og hva vi kan tilføre deres organisasjon og forretning. De som arbeider her, skal føle at de er kommet hjem. Å dele kompetanse og by på oss selv er viktig i dette bildet. At vi ser at vi får det til, er utrolig motiverende, sier Bakke Eriksen.

Det store, lille selskapet
– Med sterke avdelinger i mange byer, kan vi kombinere et stort selskaps størrelse med mindre avdelingers smidighet og gode miljø. En webstepkunde og en webstepkonsulent “handler lokalt” med nærhet og tilgjengelighet som viktige poenger. Vi opererer gjennom avdelinger i syv byer. Samtidig gir nesten 400 ansatte i to land oss mulighet for å bli en aktør for store rammeavtaler og en partner for store selskaper med operasjoner over landegrenser. En av våre helt klart største styrker er dermed at vi er stor og liten på samme tid, sier Websteps konsernsjef Kjetil Bakke Eriksen.

Tett samarbeid over lang tid
Navneskiftet kommer ikke over natten. Webstep og Diversify har i lang tid samarbeidet om å utvikle en felles plattform for en fremtidsrettet konsulentorganisasjon, der engasjement og kunnskapsdelning er viktige verdier.
– Gjennom tett samarbeid og flere store projekter har vi testet ut hva som gjør oss sterke sammen. Når vi samler oss under ett navn er det som en organisasjon, med felles verdier og visjon, utviklet i fellesskap. Framover i tid skal kunder og konsulenter få se mye mer av dette, sier konsernsjef Kjetil Bakke Eriksen.

Besøk oss også på webstep.se