Jeg vil bli kontaktet


Kraftig Webstep-vekst på Business Intelligence

Publisert: 24 juni 2014

Webstep InnsiktWebsteps to rene Business Intelligence-enheter, Webstep Innsikt, i Oslo og Bergen, har vokst eventyrlig de siste par månedene. Med mer enn femti hands-on seniorkonsulenter er miljøet nå antakelig det største i sitt slag i Norge. De siste 20 er kommet på under et år.

Mer enn 50 eksperter
– Medregnet BI-konsulenter i Trondheim og Stavanger har BI-miljøet i Webstep vokst til mer enn 50 eksperter. Fellestrekket er at konsulentene våre både har en teknisk profil, forretningsmessig forståelse og lang erfaring. Det betyr at vi evner å ta prosjekter fra A til Å, ikke bare gi råd om hvordan komme dit, sier Øyvind Thoresen, avdelingsdirektør for Webstep Innsikt i Oslo. Leder for bergensavdelingen av BI-konsulenter, Joar Krohn, deler denne oppfatningen: – Vi er hands-on og kan gå raskt fra teori til praksis. I Bergen startet vi opp denne satsningen i august 2013. Nå er vi ni ombord og vifter med drakt nummer ti. Dette er en drøm, sier en godt fornøyd Krohn.

Tiltrukket av det ubyråkratiske og ukompliserte
Webstep Innsikt i Oslo har ansatt nærmere ti konsulenter de siste par månendene, tre av dem er i gang allerede, tre har oppstart i juli og en i august. Ytterligere to til tre konsulenter er i prosess og på vei inn. – I Webstep er selger og konsulent de to eneste rollene, det forenkler en hel del for alle parter og gjør det attraktivt å jobbe her, mener Øyvind Thoresen. – Og med seire to år på rad i Great Place to Work, i to ulike klasser, har vi det svart på hvitt at vi er et godt sted å være for flinke folk, sier han.

Møt våre tre nye BI-konsulenter i juni: 
Goncalo Ferreira    Geir Nordmark   Sigthor Ørn Gudmundsson

BI-prosjektenes tidsalder
– Det er ikke til å stikke under en stol at vi har vokst kraftig på en av våre kjerneverdier; at vi er ærlige og ukompliserte. Vi har korte beslutningsveier, enkel rollefordeling og en smidig tilnærming til alt vi tar i. Vi finner oppdrag og har dyktige folk til å løse dem, sier Øyvind Thoresen og suppleres av kollega Joar Krohn i Bergen: – Vi jobber på et felt preget av år med investeringer i ulike løsninger og lagring av data. BI handler om å kapitalisere på investeringer og bruke kraften fra god BI til å hente ut gevinster. Thoresen mener dette er blitt enda viktigere i en situasjon der alle møter konkurranse, alltid og over alt. – Alle utsettes for benchmarking. Da er det ikke rart man er på jakt etter oversikt over kostnadsbesparing og inntektsmuligheter, avslutter han.

Vi ser fram til en god BI-høst og ønsker våre nyansatte konsulenter velkommen ombord!