Jeg vil bli kontaktet


Linn Søvik i gang i Bergen

Publisert: 2 mai 2012

Linn Søvik er nyansatt seniorkonsulent hos Webstep i Bergen. Linn kommer fra DNB IT der hun har jobbet som testleder og prosjektleder. Hun har sektorerfaring fra Bank/Finans siden 2007, og før dette jobbet hun med portalutvikling hos Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste.

Linn har vært i en hel rekke prosjekter i DNB og tidligere Vital, hun er en effektiv brobygger mellom teknologer og fagpersoner –  en svært god egenskap når noe skal utrettes i krevende miljøer og i virksomheter med krevende mål.

Vi i Webstep er godt fornøyd med å ha fått henne på vårt lag og ønsker hjertelig velkommen.