Jeg vil bli kontaktet


Økt lønnsomhet og 98% kundetilfredshet med papirløs byggeplass

Publisert: 13 mai 2014

Byggenæringen_Jon_SandnesSammen med medlemsbedriftene sine har Norgeshus utviklet den papirløse byggeplass for tablets. For byggmester JOS Bygg har dette vært med og gitt bedriften økt lønnsomhet, bedre kontroll med informasjon og smått utrolige 98% kundetilfredshet! Webstep har utviklet systemet på oppdrag fra Norgeshus.

Kompetanse og kunnskap
– Det jeg har lyst til å bruke tiden min på i dag, er en byggmester på Romerike; Jon Olav Sigvartsen. De skårer en kundetilfredshet på 98%. Jeg har ledet HydroTexaco, som er ren kundebehandling, i ti år. Der sprang champagneflaskene hvis vi greide sånn 84-85 prosent! fortalte Jon Sandnes (bildet), administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, som brukte caset som eksempel til etterfølgelse, under Byggedagene.
– Det handler om å bygge et samfunn på på kompetanse og kunnskap, det er det det handler om, avslutter han, etter å ha demonstrert hvordan iPaden kan brukes til fysisk å dokumentere hellingen mot sluket på badet.

Papirløs byggeplass betyr at den gamle prosjektpermen er arkivert for godt, og at prosjektet vokser fram med høy kvalitet, i et velfundert samspill mellom byggeplassen og prosjektkontoret. 

– Det har bygget om hele måten vår å tenke på. Vi har fått mye bedre lønnsomhet og  mye bedre hverdager for prosjektlederne, håndtverkere og kunder, sier Sigvartsen, som under Byggedagene demonstrerte hvordan systemet sikrer full oversikt over status på prosjekter, ansvarsforhold, avvikshåndtering, leverandører og  dokumentasjon i form av notater, bilder og tegninger. – Jo enklere det er – jo bedre er det. Det er utviklet for å være enkelt, da blir det brukt i praksis, understreker JOS Bygg-lederen, som leder en bedrift der null avvik er en del av visjonen.

Se Jon Olav Sigvartsens demonstrasjon av løsningen

For administrerende direktør Dag Runar Båtvik og IT-sjef John Christian Ryjord i Norgeshus er det nye verktøyet til medlemsbedriftene et uttrykk for en bevisst satsing på digitalisering til beste for alle; kundene, medlemsbedriftene og Norgeshus. Webstep takker for tilliten og er stolte av jobben Thomas Nesser har gjort for Norgeshus over lang tid, og applaus også til Terje Kvannli,  Tor Arne Gjelhus og Marius Nesser, som alle har levert viktige bidrag til resultatet.

Se egen sak i Bygg.no
Besøk Norgeshus på nett