Jeg vil bli kontaktet


Øyvind Thoresen ny leder for Webstep Innsikt

Publisert: 3 mai 2012

– Jeg er tilbake til røttene. Siden nittitallet har jeg jobbet med informasjon, databaser, modellering og  BI. Derfor blir det en spennende oppgave å bistå kundene våre med å ta ut potensialet i store og kostbare datamengder. Med Øyvind Thoresen på plass som leder i Webstep Innsikt, har BI-spydspissen i Oslo fått en erfaren leder med solid ballast fra fag- og konsulentsiden og fra rollen som mangeårig, trygg konsulentleverandør. Øyvind Thoresen overtar for Rune Larsen som er sluttet i selskapet.

Kompetent kapasitet
– For kundene våre, de vi har i dag og de vi gjerne ser på kundelisten fremover, representerer Webstep Innsikt muligheten for tilgang på kompetente rådgivere og teknologispesialister – folk som kan hjelpe med realisering, utvikling, implementering og rapportering. Nøkkelen for oss er å rekruttere kolleger med solid utdanning, fartstid og gode konsulentegenskaper. På den måten får kundene våre konsulenter som kan bistå i valg av strategier, og til å ta velinformerte valg av verktøy fra riktig teknologipartnere. Godt verktøy er halve  jobben. Det gjelder også her, sier Øyvind.

De utfordrende datamengdene og plattformenes problem
En av de store utfordringene i dag er knyttet til at enorme datamengder er spredd på forskjellige systemer og plattformer, mener Øyvind.  -SOA/tjenestorienteringsvinden som har blåst over IT-Norge de siste årene presser fram  et behov for å få kontroll på informasjonen; hvor den er lagret, hvem som har tilgang til hva og hvordan konflikter skal håndteres. Det handler om kontroll på historikk, informasjonssikkerhet, skjerming og sporing, og om behov for standarisering, harmonisering, datamigrering og -konvertering. Noen av de vanligste utfordringene vi ser hos kundene våre er knyttet til informasjon som er registrert og oppdateres flere steder, og at det eksisterer flere likestilte «sannheter» som lever side om side. Tusenkronersspørsmålet er hvem og hva som representerer fasiten, sier Øyvind, som opplever at det er mange der ute som kan ha nytte av dyktige hjelpere.

Ønsker flere medarbeidere
– Vårt fagfelt handler på mange måter om kampen for at hver eneste person skal ha tilgang til den informasjonen som gjør arbeidet mest mulig effektivt, inspirerende og rettferdig. Systematisering og tilgjengeliggjøring av informasjon skaper på mange måter selve grunnlaget for informerte beslutninger. Og dette igjen er avgjørende for at virksomheten skal ha muligheten til å nå strategiske mål. Så enkelt og så vanskelig er det, sier en smilende Innsikt-leder Øyvind Thoresen, som gjerne går i dialog med nye personer til laget.
– Vi har ansattnumre klare for dyktige fagfolk som ønsker å være del av en spennende nysatsing på BI. Arkitektur, analyse, design, modellering, rapportering, utvikling og rådgivning er viktige  stikkord. Ta kontakt oppfordrer Øyvind