Jeg vil bli kontaktet


Paul Austrem i Bergen disputerer 18. mars

Publisert: 14 mars 2011

Seniorkonsulent Paul Austrem hos Webstep i Bergen disputerer fredag den 18.mars 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: The EUREQA Approach: A Method and Tool for Leveraging Design Patterns in End-User Development.

På UiB-nettsidene presenteres doktorgradsarbeidet slik:
«Med den stadige utviklingen av teknologi, spesielt mobil teknologi, vil arbeidsmønstre og IT-behovene til brukere endre seg. Ved innføring av ny teknologi og programvare er det viktig hvorvidt brukere sin domenekunnskap blir tatt med i utviklingsarbeidet. Et problem er det store gapet mellom en bruker sin kunnskap og verdensforståelse og verktøyene som brukes til å utvikle IT-løsninger. Utgangspunktet for arbeidet til Austrem var «hvordan kan dette reduseres»?»

Utfordringene fra arbeidet til Paul plasserer seg dermed trygt mellom teknologi og forretning, ikke minst behovet for å ta hensyn til brukernes domenekunnskap. For utfyllende beskrivelse av doktogradsarbeidet,  se her.

Paul har jobbet i Webstep siden 1.12.2010, i oppdrag for en av Websteps kunder innen forsikring.  Vi kollegene ønsker Paul lykke til med disputasen og doktormiddagen!