Jeg vil bli kontaktet


Reiten og Co. inn på eiersiden i Webstep

Publisert: 11 april 2011

Hvert år vurderer Reiten & Co. et hundretalls virksomheter. Webstep slapp igjennom nåløyet.

– Et av våre viktigste kriterier når vi vurderer å investere i et selskap, er kvalitet. Ledelse og ansatte i Webstep imponerer oss. Selskapet er på mange måter IT-bransjens førstevalg, med en rendyrket senior-profil. Dessuten har Webstep langvarige kunderelasjoner med firmaer og organisasjoner som er blant landets største og mest anerkjente, sier partner Christian Melby i Reiten & Co (t.h).

– Vi har ønsket en eier som ser alle mulighetene, en som gjenspeiler våre vekstambisjoner og ser hvordan Webstep representerer en attraktiv arbeidsplass for erfarne konsulenter. Vi skal videreføre vårt konsept med dyktige seniorer, og skal styrke posisjonen ved å etablere oss på nye steder. Dessuten vurderer vi nye forretningsområder, sier Kjetil Eriksen, administrerende direktør i Webstep.

Reiten & Co vil ha en eierandel på 62,5 prosent. De øvrige aksjene eies av Websteps ledelse og ansatte. De to selskapene har besluttet å ikke offentliggjøre prisen for aksjene i Webstep.

Reiten & Co har ikke kultur for å sitte med hendene i fanget. Den profesjonelle eieren har en klar metodisk tilnærming for utøvelse av aktivt eierskap i porteføljebedriftene.
– Vi investerer i selskaper hvor det er godt potensial for videre vekst, slik det er i Webstep. Vi skal videreføre den sterke Webstep-kulturen, og selvsagt være gode bidragsytere for ledelsen, sier Melby.

Kontaktpersoner:

Kjetil Eriksen, administrerende direktør i Webstep, mob 982 98 008
Christian Melby, partner i Reiten & Co., mob 958 13 277