Jeg vil bli kontaktet


Roar og Rune nye ved nyttår

Publisert: 15 februar 2010

Et godt nytt år 2010 går inn med to nye websteppere, Roar Ytre-Eide (bildet) er på plass i Webstep Fokus og Rune Brenden er klar hos Webstep i Stavanger. Roar kom til Webstep fra konsulentstilling i Objectware, Rune kom fra tilsvarende stilling i Teleplan Globe.

Roar Ytre-Eide har en mastergrad i informasjonssystemer fra HiA. Han har lang erfaring med systemutvikling og har opparbeidet seg solid kompetanse på Microsoft-plattformen. Han har hatt sentrale prosjektroller, og har utover systemutvikling også jobbet med kravspesifikasjon, løsningsarkitektur og dokumentasjon.

Roar har bred erfaring med ulike utviklingsverktøy og rammeverk. Han har årelang erfaring med webløsninger på ASP.NET og AJAX, og stor interesse av nyere teknologier som WPF og Silverlight. Innenfor integrasjon har Roar jobbet mye med tradisjonell SOA og web services, og er opptatt av WCF som neste trinn på denne stigen.

Rune Brenden
er sivilingeniør i datateknikk fra NTNU. Han har spesialisert seg på Microsoft sin .NET-plattform og har dokumenterte resultater i form av diverse microsoftsertifiseringer som blant annet Certified Professional Developer og Certified Trainer.

Rune har mange års erfaring som softwareutvikler og har jobbet med alle faser innenfor utvikling, med hovedfokus på software design, design patterns, arkitektur og implementasjon. Innenfor .NET har han jobbet mye med Windows applikasjoner og database access. I tillegg har han jobbet mye med implementasjon av databaseløsninger for både SQL Server, Oracle og Sybase.