Jeg vil bli kontaktet


Sterkt økende etterspørsel etter Business Intelligence-tjenester

Publisert: 2 juni 2015

Øyvind Thoresen og Joar Krohn– Virksomhetsstyring, og behovet for å treffe beslutninger raskt og på riktig grunnlag, har økende fokus ute hos kundene våre for tiden. Tiden fra en hendelse oppstår til man må respondere, blir kortere og kortere. Dette er en tung trend, med Gartner-rapporten som solid kilde, sier leder for Websteps Innsikt i Oslo, Øyvind Thoresen (t.v.) som knapt klarer å ansette konsulenter før de er klare i oppdrag.

Nærmer oss 50 BI-konsulenter i Oslo og Bergen
– Vi er 30 BI-konsulenter i Oslo i dag, og fikk to nye på plass ved dette månedsskiftet; Tormod Kaldestad og Fredrik Hagelund. I tillegg har vi to til – høyst sannsynlig tre – på vei inn i sommer og tidlig høst. BI-leder i Bergen, Joar Krohn (t.h.), bekrefter samme tendens: – Vi har 11 ansatte i dag og to til på vei inn. Etterspørselen etter konsulentene våre øker, og forklarer hvorfor vi er blitt største BI-miljøet i Bergen i løpet av halvannet år. Så sent som høsten 2013 var jeg førstemann i Webstep Innsikt Bergen, sier han.

BI har gått fra å gjette til å vite
 – Kundene våre vil ha innsikt i sanntid. De ønsker å kunne reagere riktig og raskt. Før var oppmerksomheten rettet mot å finne ut hvor det var feil, nå handler det om å finne ut hva som er feil. Tiden er ute for å gjette, nå er det forretningskritisk å vite, der og da. Dette kan vi hjelpe dem med, sier Thoresen, og får støtte fra Joar Krohn:

– Arbeid og beslutninger basert på data og fakta gir bedre resultater med mindre innsats. Over år har mange investert mye i ulike systemer. Nå handler det om å hente ut nytten gjennom å bruke dataene i systemene til å arbeide smartere, mener Krohn, og trekker fram Skatteetatens arbeid med inndriving av momsoppgaver som et godt eksempel, presentert av Skatt selv, i et møte i Dataforeningen:

Mer penger inn – større kundetilfredshet
– Skatteetaten endret sin prosess med inndriving av momsoppgaver basert på analyse av data og segmentering av oppgavepliktige. Gjennom analyse av data identifiserte de hvilke grupper som har størst sannsynlighet for ikke å levere momsoppgave og ikke å betale moms. Bedriftene ble delt i fire grupper i forhold til sannnsynlighet for at betaling ville komme, og de fire gruppene fikk forskjellig oppfølging. Resultatet ble at en med de samme ressursene økte momsinndrivelsen i alle fire grupper, samtidig som graden av kundetilfredshet økte, forklarer Krohn.

Vi skaper verdier
Etterspørselen etter BI-tjenester er minst like markant innen offentlige institusjoner som i næringslivet. Etablering av gode BI-løsninger handler om å skape verdi for kundene våre, enten det er i form av sparte kostnader og lavere offentlige utgifter, eller bedre økonomi og større handlingsrom.
– Kundene vurderer oss på den verdien konsulentene våre tilfører. Dette er et enkelt regnestykke og bruk av dyktige konsulenter skal selvfølgelig lønne seg for kundene våre. Vi lever av at det lønner seg for dem, avslutter Øyvind Thoresen.


Ønsker du hjelp, råd eller tjenester innen BI?
Snakk med Øyvind i Oslo eller Joar i Bergen 

Er du vår neste medarbeider inne BI?
Les mer om å jobbe her – eller Velg din by