Jeg vil bli kontaktet


Ni nye og flinke medarbeidere til Webstep i sommer

Publisert: 4 august 2010

Rune Larsen er på plass som daglig leder for nyetableringen Webstep Innsikt AS, som er samlokalisert med Webstep Oslo og Webstep Fokus, alle på Lysaker. Rune kommer fra stilling som salgsdirektør i Profitbase.

På Lysaker har Axel Watne, Roar Engebretsen, Olav Engelsåstrø og Audun Småge entret javamiljøet hos Webstep Oslo. Axel kom  fra Inmeta Consulting og  Roar fra Accenture Australia Ltd.  Olav og Audun kom begge fra Sirius IT. Webstep Fokus har hatt gleden av å få Anita Johnsen på laget, mangeårig seniorkonsulent i Objectware.

I Trondheim er Per-Kristian Knutsen i gang, fra stilling som seniorkonsulent i Vital Forsikring, og i  Bergen har Joar Krohn og Mads Lundeland hatt sine første arbeidsdager. De kom til Webstep henholdsvis fra Reaktor og Nordic Imaging Lab.

Ni gode kolleger ønskes velkommen i Webstep og bidrar til å forsterke den gode leveransekraften!