Jeg vil bli kontaktet


To helse-rammeavtaler til Webstep

Publisert: 5 mai 2011

I løpet av de to siste månedene har Webstep vunnet to viktige rammeavtaler innenfor Helse-IT.

Trondheimsavdelingen har tegnet avtale med Norsk Helsenett i Trondheim, og ble innstilt på alle kontraktsområder det ble levert tilbud på; konkret C#, integrasjon og interaksjonsdesign. På sistnevnte område er Kantega med som Webstep sin underleverandør.

Webstep sin avdeling i Bergen har lang fartstid innenfor konsulenttjenester til Helse Vest IKT. Denne ettervinteren og våren har Helse Vest IKT invitert til rammeavtaleprosess med en rekke prekvalifiserte aktører. Etter en lang og grundig prosess er Webstep innstilt som rammeavtalepart innenfor områdene prosjektledelse og arkitektur & løsningsutvikling.

Knut Arild Andersen har vært prosjektledere for Webstep sitt arbeid med rammeavtalen i Bergen og Ketil Ingebrigtsen tilsvarende for arbeidet i Trondheim.