Jeg vil bli kontaktet






Tre nye kolleger til Webstep i november

Publisert: 1 november 2013

Nyansatte_november_2013Stéphane Erbrech og Øystein Monsrud Arneson, begge fra Capgemini, er nye i Websteps Microsoft-miljø i Oslo i dag, 1. november. Svein-Tore Landsverk fra Visma Consulting er på plass på javasiden.

Øystein Monsrud Arneson og Svein-Tore Landsverk er begge sivilingeniører fra NTNU, mens Stéphane Erbrech har mastergrad i Computer Science fra Strasbourg.

Alle nyansatte denne måneden begynner i Webstep i Oslo, men de kommende månedene har de andre kontorene våre nyansatte på «ventelisten». Med strenge krav til alle som rekrutteres, øker volum og kvalitet på det kunnskapsnettverket vi kan tilby kundene våre. Våre tre nye applauderes inn i det gode selskap!