Jeg vil bli kontaktet


Vellykket, gigantisk konvertering i Helse Vest

Publisert: 11 mai 2010

Helse Vest har bak seg D-dagen 26. april, i det største IT-prosjektet i norsk sykehussammenheng noensinne; innføring av felles elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) fra DIPS. Sonja Cassidy, Webstep i Bergen, var prosjektleder for den omfattende konverteringsjobben i prosjektet.

Papirløs EPJ fra DIPS, implementert og innført for Haukeland, Haraldsplass, Voss, Kysthospitalet, Betanien, Solli, Olaviken og Bjørkly, beskrives av Bergens Tidende som et syvmilssteg inn i en ny datahverdag for Helse Bergen. To eldre systemer er erstattet av ett nytt, og er integrert mot 19 andre sykehussystemer. DIPS møter behovene til 11.000 brukere og holder på informasjon om 877.000 pasienter gjennom 27 millioner dokumenter.

Og det er en svær jobb som ligger til grunn. Leverandøren DIPS beskriver det som formidable datamengder i sin nyhetsblogg. Fra de gamle systemene er 25 millioner laboratoriesvar og mer enn 27 millioner pasientdokumenter konvertert inn i det nye systemet.

– Vi har vært 300 mennesker i prosjektet, 20 av dem i arbeid med konverteringen. Jeg har vært prosjektleder for konvertering, med ansvaret for å flytte alle data ut fra journalsystemet Doculive og pasientsystemet PiMS og inn i DIPS, der informasjonen nå blir samlet, forteller Sonja. Planen for konvertering ble lagt i 2008, og på slaget 08.00 den 26.04 gikk oppstarten, akkurat som planlagt. – Alt ser faktisk ut til å gå ganske greit, nå drøye fjorten dager etter oppstart. Selvfølgelig har det vært utfordringer, men de har vært kjente og vi har hatt beredskap på plass for å imøtekomme dem, forklarer hun.

En ting er å bygge om et skip i rom sjø, en annen ting er å bygge om en hel flåte av sykehusskip. Fornøyde ledere med administrerende direktør Stener Kvinnsland i spissen har vært raus med rosen til alle involverte, i det krevende og kritiske prosjektet. Nå venter et godt planlagt innføringsprosjekt i Helse Bergen, og implementering i Helse Fonna og Helse Førde.