Jeg vil bli kontaktet


Vi gratulerer Byggmesterforbundet med Kalk 2010

Publisert: 17 november 2010

Byggmesterforbundet lanserte 16. november Kalk 2010, et nytt og brukervennlig kalkulasjonsprogram for tømrerarbeider. Løsningen er utviklet med Windows Presentation Foundation (WPF) og Silverlight,og erstatter regneark-/makro-programmet Kalk 2001 . Se omtale av lanseringen i Byggmesteren på nett

Webstep i Stavanger har hatt gleden av å utvikle løsningen, i samarbeid med fagkonsulent Einar Grendal i Byggmesterforbundet og prosjektgruppe internt i forbundet.

Byggmesterforbudet ønsker å være en profesjonell partner for sine medlemmer. Ett av mange tiltak er å utvikle og tilby profesjonelle administrasjonsverktøy for å lette og kvalitetssikre arbeidet ute hos byggmestrene. Verktøy for riktig og enkel kalkulasjon i medlemsbedriftenes prosjekter er et viktig element i dette. Det gir økt oversikt og kontroll for byggmestrene, og sikrer byggmestrenes kunder, byggherrer og andre, et dokumenterbart grunnlag på delelementene i et prosjekt/tilbudt oppdrag.

Med den nye løsningen blir det vesentlig enklere for medlemsbedriftene å kommunisere med kunder/oppdragsgivere og dokumentere oversikt over grunnlaget for kalkulasjonene. Den nye løsningen er dermed et viktig virkemiddel i kommunikasjonen mellom leverandør og kunde og bidrar til økt trygghet gjennom bedre oversikt og kontroll for alle parter i leveransen; både byggmestrene som tilbyder og byggherrer som mottakere og potensiell avtalepart, sierByggmesterforbundet i presseinformasjonen i forbindelse med lanseringen.

Webstep sin avdeling i Stavanger fikk frie tøyler på valg av arkitektur og utviklingsmiljø og det nyeste av det nye fra Microsoft ble valgt, med Visual Studio 2010 og .Net 4, begge i Beta den gangen, nå releaset. Det har vært et brukernært prosjekt der kjørbare deler av løsningen fortløpende er satt ut i test og prosjektet har hatt 10 måneders utviklingstid.

Webstep takker for tillit, oppdrag og godt samarbeid – og ønsker Byggmesterforbundet og brukerne lykke til.

På bildet ved lanseringen, fra venstre: Jens Morten Søreide, BMF, Brian Solli, WS, Einar Grendal, BMF, Roy Fatland og Åge Martin Krauzmann Webstep.  (Foto Mona Veslum, Byggmesterforbundet)