Jeg vil bli kontaktet


Webstep inngår partnerskap med Google

Publisert: 26 august 2011

Partnerskapet betyr at Webstep nå er autorisert partner til å sette Google sine skybaserte samhandlings- og meldingsløsninger i nytteskapende arbeid i det norske markedet. Google Apps for Business omfatter i dag løsninger for kalender, e-post, prosjekt- og teamsites, dokumenthåndtering, surveys og chat – med mer. Nye løsninger kommer til fortløpende. Grunnen til partnerskapet og satsningen er enkel:  Webstep har brukt Google Apps internt i fire år allerede, og har opparbeidet kompetanse, realisert ideer og opplevd nytteverdi fra første stund. Dette ønsker vi å dele med kundene våre.

Google Apps siden 2007
– I Webstep har vi brukt Google Apps til å innføre mye av det gode tankesettet til Enterprise 2.0 siden oktober 2007. Vi fulgte mye av E2.0 definisjonens far, Andrew McAfee´s, tankesett. Vi var dermed en «early adaptor» og vi har både brukt og gledet oss over Apps-porteføljen etter hvert som den har utviklet seg. Over lang tid har vi opplevd Google Apps-løsningene som intuitive, raske og kraftfulle, og vi har sett at de kan brukes side ved side med andre applikasjoner og løsninger. Google har dessuten vist, og vi har opplevd, at teknologien er sikker, pålitelig og skalerbar. Dette er avgjørende viktig for oss, og tilsvarende viktig for enhver bedrift eller offentlig virksomhet som er på jakt etter gode løsninger på dette området. Webstep har kort og godt opplevd høy nytte til lav pris og ser store muligheter for kundene våre, sier avdelingsdirektør og primus motor for Google Apps hos Webstep i Oslo, Terje Orvedal.

Diamond in the rough
– Google Apps løsningene er oppsiktsvekkende enkle å ta i bruk, hele veien fra småbedriftene til de store virksomhetene. Ennå er det mange som ikke vet at de finnes og mange som føler de mangler tid, folk og kompetanse til å gjøre noe på dette området. Dessuten har slike løsninger tradisjonelt vært oppfattet som kompliserte og dyre å anskaffe, innføre og ta i bruk. Når noe enkelt kan personliggjøres for alle ansatte, og dessuten kan knyttes direkte til virksomhetens forretningsprosesser, har man tradisjonelt sett hundretusenlappene fly. Slik er det ikke med Google Apps. Det morsomme med disse løsningene er at nytteverdien overstiger selv det minste investeringsbudsjett, sier Ove Jordbakke som er merkantilt ansvarlig for avtalen hos Webstep.

Ser frem mot Google+
Vidar Ramdal som er en av de fire første Webstepkonsulentene på Google Training, hadde stor glede av Googles implementasjonskurs i Dublin. – Jeg kjenner produktporteføljen godt fra før og at Webstep så aktivt benytter Google Apps, var faktisk et stort pre for meg når jeg valgte Webstep som min nye arbeidsgiver et halvt år tilbake. Webstep bruker Google Apps på en flott måte og det er veldig gøy å se at selv selgerne vet å benytte for eksempel Google Docs fremfor tradisjonelle dokumentpakker i de tilfellene hvor samhandling er det viktigste – og det er ganske ofte.  Vi gleder oss spesielt mye til at Google+ blir en del av pakken i løpet av året. Det tror jeg vil snu opp ned på samhandling i enterprisemarkedet, avslutter Ramdal.

Hvorfor er Webstep en god Google Apps Partner?
At Webstep selv har fire års fartstid med Apps-porteføljen, er selvfølgelig et viktig poeng. Men Terje har flere gode argumenter for at nysgjerrige bør vurdere Webstep.

– At vi både har tung teknologikompetanse og forretningskompetanse på tvers av bransjer og sektorer, gjør at vi generelt lett kommer i gang og at vi raskt blir produktive i oppdragene våre. Seniorkompetanse betyr at du får gjort mer på kortere tid, og dermed til lavere pris. Med lave startkostnader på software, åpner det seg dessuten muligheter for å sette inn ressursene på det som virkelig kan differensiere kundene våre fra konkurrentene deres. Webstep sin kjernevirksomhet ligger i å lage de integrasjonene som skaper de store gevinstene og utvikle de løsningene som tilgjengeliggjør tilsluttende løsninger, tjenester og ressurser. Vi er hands on og kjenner veien. Dette er trygt, det reduserer risiko og det er lett å synliggjøre verdien for kundene våre, sier Terje.

Sertifiserer konsulenter
Når Webstep satser, mener vi noe med det. Våre første konsulenter er sertifisert på Google Apps. Gjennom flere års bruk av løsningene er tilliten til Google bekreftet, vi er trygge på deres måte å arbeide på og hvordan de utvikler sine løsninger. I følge Ove Jordbakke er tjenestespekteret på plass og det er tilpasset behovene vi vet eksisterer i markedet.

– Vi tilbyr rådgivning, vi kan bistå med migrering av data, implementering og support på Apps-porteføljen kundene våre får mellom hendene, og som raskt er klar til bruk. Dessuten kan vi gå videre derfra og realisere de store forretningsverdiene kundene våre kan hente ut gjennom integrasjoner mot sine eksisterende systemer – eller gjennom å utvikle tilsluttende løsninger. Det viktigste av alt er at kunderisikoen med å gå i gang er lav, og at veien er tilsvarende kort til å realisere forretningsverdi. Det viktigste er å komme i gang, avslutter Ove Jordbakke.