Jeg vil bli kontaktet


Webstep-julegaven til CapaCare

Publisert: 11 desember 2012

I stedet for gaver til våre kunder og samarbeidspartnere har Webstep gjennom mange år gitt en pengegave til et godt formål. Årets julegave går til hjelpeorganisasjonen CapaCare som har satt seg som mål å flerdoble kapasiteten på livreddende kirurgi og fødselsrelaterte inngrep i Sierra Leone. Nøkkelen er et offensivt og unikt opptreningsprogram for unge leger og helsepersonell.

Kraftig kapasitetsøkning
– På Sierra Leones 17 offentlige sykehus jobbet det mindre en ti kirurger. Vårt måler å trene 30 unge leger og ikke-leger innen 2017, noe som vil øke antallet kirurgisk kvalifisert personell i landet betydelig. Alle leger og sykepleiere som underviser i prosjektet reiser på frivillig basis, forteller Håkon Angell Bolkan ved kirurgisk avdeling på St. Olavs Hospital. Han er styreleder i CapaCare som administreres ut fra St Olavs i Trondheim, og forteller at det sentrale element i prosjektet er opplæring ved hjelp av besøkende kirurger/gynekologer, anestesipersonell og post-/operasjonssykepleiere.

Effektiv, hands-on opplæring
– Vi gjennomfører seks til åtte  rotasjoner i året, av tre til seks ukers varighet. Dette personellet blir rekruttert fra Norge, Danmark, Holland og England. Under besøkene blir kandidatene eksponert for kirurgi sammen med spesialistene. Videre arrangeres det systematisert undervisning som i løpet av to år vil sette kandidatene i stand til å utføre livreddende kirurgi på egen hånd. Dette er et hjelpeprogram som virkelig monner, sier CapaCare-lederen.

Lions i Midt-Norge, Kavlifondet og St Olavs Hospital er viktige støttespillere i prosjektet. NTNU har en doktorgradsstipendiat i gang med evaluering av effektene.

– Vi oppfordrer mer enn gjerne våre kunder og venner av Webstep til å støtte prosjektet. Dette er kompetanseoverføring og profesjonell hjelp på beste måte. Støttemuligheter og alt du trenger å vite om CapaCare,  finner du her, sier Webstep-leder Kjetil Bakke Eriksen.

Foto: Capacare