Jeg vil bli kontaktet


Webstep klar for Movember-aksjonen

Publisert: 31 oktober 2013

Movember_Webstep_2012 2I morgen bikker kalenderen til november; en tredvetrinns trapp opp til desember som skilter med peis, gaver og julesnø. Men så har du Movember-aksjonen som lyser opp da. Movember en internasjonal aksjon for å skape oppmerksomhet rundt menns helse generelt og maskulin kreft spesielt. Poengene ved å la barten gro fra null til hundre gjennom november, er flere: Å sette søkelyset på en betydelig trussel mot menns helse, å gi menn en legesjekk-dytt i ryggen mot fastlegekontoret, og å bruke oppmerksomheten til å samle inn penger til kreftforskningen.

Toppes med brystkreftvri
Konsulentbransjen er dessverre mannsdominert. Det gir oss et spesielt ansvar i Movember-sammenheng. I Webstep etableres nå Movember-profiler, det knyttes sammen til Movember-avdelinger og vi samles i et Movember-nettverk på tvers av selskapet . Vi oppfordrer alle vi kjenner til å engasjere seg eller å gi så det svir – eller begge deler. I tillegg til massiv innsamling kommer Webstep til å toppe donasjonene med 15.000 kroner til brystkreftforskningen, som et kjønnsubalanse-utjevnende tiltak.

Her kan du støtte Movember via våre ansatte og lag

I følge Anne Lise Ryel i Kreftforeningen er prostatakreft den hyppigste kreftformen i Norge og en av de krefttypene som tar flest liv. Hver dag får 14 norske menn diagnosen, totalt dør 5.000 hvert år. I fjor samlet norske herrer med bart inn 4,9 millioner kroner i Movember-aksjonen. Internasjonalt ble til sammen 839 millioner samlet inn. Til sammen – på tvers av alle avdelingene våre – samlet Webstep inn mer enn 40.000 kroner i fjor, mer enn noe annet norsk selskap til sammen. Avdelingen Webstep Fokus i Oslo samlet inn mest, med Bergen hakk i hæl. Bergen hadde også den eneste individuelle topplassering på den nasjonale IT-bart listen. Her ser du hvem dette var. Og koplingen til forfatteren av denne saken er alt annet enn tilfeldig.

Trygt og enkelt å støtte aksjonen
For å få ytterligere drag i innsamlingen har Webstep etablert intern konkurranse mellom avdelingene. Kjell Ljøstad, primus motor for Websteps bartesatsning, klapper så mange som mulig inn i aksjonen og frister med Webstep tilleggsdonasjoner per avdeling for de tre beste bartene i hver avdeling og for avdelingsdeltakelsen. Det er ekstremt enkelt å støtte aksjonen. Den er bøssefri og baserer seg på nettinnbetaling med kredittkort eller Paypal.

 Her melder du deg på

Mer om Movember: