Jeg vil bli kontaktet


Webstep leverer prosjekt- og kundestyringsløsning til 110 forhandlere i Norgeshus

Publisert: 19 mars 2010

Norgeshus, landets 4. største boligbygger, med hovedkontor på Melhus, besluttet høsten 2008 at de ville utnytte urolighetene i markedet. I verste finanskrisetid så de på dette som en god anledning til å ta ytterligere markedsandeler. Ett av de viktigste virkemidlene for å få dette til var å øke satsningen på IT.

Fortrinn gjennom IT
Ledelsen bestemte seg da for å gå til anskaffelse av nye IT-løsninger som skulle tilbys Norgeshus sine 110 forhandlerne. Dette for å gi dem et fortrinn i salg og bygging av nye boliger. Sentralt i denne satsningen var tilrettelegging av god samhandling mellom kundene, forhandlerne og kjedens hovedkontor på Melhus. Et av de mest sentrale systemene i denne satsningen er det som benyttes av forhandlerne i forbindelse med prosjektstyring og kundeoppfølging. For å kunne tilby en optimal løsning bestemte Norgeshus seg for at de ville utvikle ett eget system. Dette skulle være en løsning som var lett tilgjengelig og enkel i bruk for forhandlerne.

Lansert 14. mars

Sammen med Webstep gikk de i gang med utvikling av en prototype  – prøveversjon – i august 2009. Hovedprosjektet, med en kostnadsramme på 2 millioner, ble startet opp i begynnelsen av september. Norgeshus KPD (Kunde, Prosjekt og Dokument) som løsningen heter, ble lansert nå lørdag 14. mars på Norgeshus sin forhandlerkonferanse med i overkant av 200 deltagere. Tilbakemeldingene fra forhandlerne etter lanseringen er svært gode og det er mange som nå ønsker å ta systemet i bruk så fort som mulig.

Silverlight
Løsningen baserer seg på nyeste teknologi fra Microsoft som går under navnet Silverlight. Denne teknologien er av mange kun forbundet brukt i webløsninger hvor presentasjon av grafikk og video er det sentrale. Blant annet brukte NRK Silverlight i løsningen som ga tilgang til OL-sendinger over internett. Denne nye teknologien har Norgeshus og Webstep vist at også kan benyttes til å lage et brukervennlig brukergrensesnitt (skjermbilder) på en ellers kompleks løsning. Systemet har videre integrasjon mot systemer for e-post, kalender, dokumenthåndtering og SMS/MMS. Dette gjør at forhandlerne kan utnytte tidligere investeringer i denne type systemer.

Djerv aktør
Det er spenstig at en boligbygger/husleverandør velger å utvikle egne løsninger basert på det nyeste av teknologi. En medvirkende årsak til dette er nok bakgrunnen til Norgeshus sin IT-sjef. John Christian Ryjord (bildet) har erfaring som teknisk ansvarlig for Braathen sin løsning på internett og som system- og utviklingssjef for Elkjøp sine webløsninger. Som eier av utviklingsprosjektet sitter han derfor med sterk fagkunnskap knyttet til utvikling av gode internettløsninger.

Begge parter er stolte av det ferdige systemet og ikke minst svært godt fornøyde med det gode samarbeidet i prosjektet. Vi har stor tro på at dette vil bidra til å bringe Norgeshus inn på pallen som en av de tre største boligbyggerne i landet.

Om Norgeshus
Norgeshus er en komplett leverandør som bygger hus, leiligheter, hytter, fritidsboliger, næringsbygg og offentlige bygg. I tillegg utfører Norgeshus sine forhandlere oppdrag innen rehabilitering, tilbygg og oppussing. Norgeshus dekker hele spekteret av oppgaver innen boligbygging – fra regulering og arkitekturprosjektering til søknadshåndtering og ferdigstillelse.
Norgeshus har ca. 110 forhandlere med totalt ca. 1.100 ansatte.