Jeg vil bli kontaktet


Webstep med teknopsykologi på Software 2011

Publisert: 28 januar 2011

Hvorfor tør du ikke velge billige og smarte løsninger? Hvorfor oppfattes billige løsninger som ”farlige” – og hvilke mekanismer i oss mennesker gjør at vi i Norge nå er sinker i forhold til å ta Nettskyen til seg?

Webstep og Grendel evidensbasert psykologi står klar med skråblikk på Skyen og Clud Computing som en av vår tids mest fremtredende fenomener under Software 2011.

Seniorkonsulent Anders Bjørnestad og Chief Software Architect Thor Henning – Totto –  Hetland i Webstep AS, har med seg daglig leder Rolf M.B. Lindgren i Grendel i sin originale og oppsiktsvekkende refleksjon over Skyen og valgene rundt den.

I skjæringspunktet mellom angstens psykologi, menneskets iboende kontrollbehov og kunnskapsbaserte erfaringer rundt små og store teknologiske valg, kastes et nytt og originalt lys over feltet.
Foredragsholderne manøvrerer seg fram til nye innfallsvinkler for møtet mellom oss mennesker som beslutningstakere og alt vi vet om hva som virker og ikke virker på teknologiområdet. Påstanden er at Skyen rommer flere muligheter enn trusler. Kom og vurdér selv. Vår påstand er at dette er det vel verd å få med seg!

Innlegget holdes onsdag 9. februar 13:30 – 14:15 i sporet «Veien til morgendagens virksomhet er Nettskyen”. Målgruppen er virksomhetsarkitekter, forretningsutviklere, utførende og rådgivende arkitekter, teknologiledere, beslutningstakere og andre som er interessert i skyens muligheter – eller frykter den.

Informasjon og påmelding finner du her