Jeg vil bli kontaktet


Webstep runder 200 ansatte i dag!

Publisert: 1 oktober 2010

Et drøyt tiår siden starten i april 2000, teller Webstep 203 ansatte, fordelt med om lag halvparten på de tre avdelingene i Oslo, og avdelingene i Bergen, Stavanger og Trondheim.

I kraft av profilen som rent seniorselskap, størrelsen og det at vi har geografisk og kompetansemessig leveransekraft, har Webstep opplevd sterkt økende interesse fra store rammeavtaleparter de siste par årene. For ansatte i selskapet er det like viktig at vi fremdeles er det store, lille selskapet, bygget på de samme verdiene og prinsipppene som i starten: Et ærlig og ukomplisert selskap av erfarne, flinke og hyggelige fagfolk, der kunder og ansatte har det godt.

De fire som er siste skudd på stammen, og som løftet Webstep over 200-merket, er Torstein Bjørnstad, som har sin første arbeidsdag i Webstep Fokus i dag, og Odin Hole Standal, Erik Drolshammer og Trygve Aasjord, som alle er i gang i javamiljøet i Webstep Oslo.

Takk til alle våre gode kunder som etterspør tjenestene våre hver dag – og gratulerer med dagen internt!