Jeg vil bli kontaktet


Webstep støtter Nerd Aid

Publisert: 25 august 2011

9. august startet Erlend Schei Nerd Aid via egen innsamlingsside i Røde Kors sin innsamlingsportal.  Innsamlede penger skal Røde Kors bruke i sitt livreddende arbeid mot sultkatastrofen på Afrikas Horn. Når dette skrives har innsamlingsaksjonen klatret oppover 800.000-tallet på sin vei mot millionen. I dag har Webstep støttet aksjonen med 23000,- som er 100 kroner per ansatt i selskapet.  Samtidig oppfordrer vi alle ansatte om også å gi på egenhånd.

Et flott initiativ rettet mot den humanitære katastrofen på Afrikas Horn – og vår oppfordring om å gi  rettes derfor ut til hele vårt nettverk.

Schei skriver selv:

Jeg jobber i IT/media. Jeg har god råd og godt nettverk. Jeg er sjelden redd eller sulten, og er stort sett forskånet fra verdens lidelser.

Den siste tiden er jeg påminnet om hvor fjern min hverdag er fra andres. Hjertet rives når jeg ser bildene fra sultkatastrofen i Afrika.

Mitt lille bidrag er penger til Røde Kors. Mitt håp er at jeg kan trekke med meg noen av mine venner, kjente, kollegaer og andre i mitt nettverk.