Jeg vil bli kontaktet


Webstep til Det Gode Arbeidsliv-konferansen 20. mai

Publisert: 7 mars 2014

KJetil_Bakke_Eriksen_WebstepKonsernsjefen vår, Kjetil Bakke Eriksen, er en av innlederne på Det Gode Arbeidsliv-konferansen, 20 mai, i Oslo Konserthus. Konferansen er rettet mot ledere med personalansvar, HR-medarbeidere og tillitsvalgte, både i privat næringsliv og det offentlige. Kjetil tar utgangspunkt i at Websteps ansatte er det mest dyrebare vi har, og hvilke konsekvenser dette får for arbeidet vårt med å finne fram til motiverende oppgaver og oppdrag, skape arenaer og lage form og innhold på faglig utvikling, og hensynta den enkeltes behov for armslag og fleksibilitet.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Kjetil Eriksen er konsernsjef i Webstep og har vært sentral i å bygge Webstep i Norge fra ca. 35 ansatte i 2004 til 270 ved årskiftet 2013/14. Han har hatt ansvaret for en geografisk ekspansjon som har gjort at Webstep nå er lokalisert i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Stockholm og Malmø, og med de ansatte i Sverige teller konsernet nå 350 personer. Sentralt i kulturen ligger fokus på trivsel og utvikling av medarbeidere, og i hele denne perioden har selskapet hatt meget lønnsom vekst.

Ønsker du å delta på konferansen, husk påmeldingsfristen 20. april.