Jeg vil bli kontaktet


Svart_paa_hvit_ikon2-110x150

Anders Evensen

Seniorkonsulent
Webstep Innsikt, Oslo


+47 906 58 134
http://www.webstep.no Cell +47 906 58 134

Last ned vCard

Anders kom til Webstep fra seniorkonsulentstilling i Evry 1.1.2016. Han er en erfaren og selvgående konsulent, sist fra support- og prosjektoppgaver hos Oracle Norge og Evry, både som «inhouse» og on site konsulent, og oftest med ansvar for å finne løsninger på komplekse problem- og feilsituasjoner.

Anders er en svært allsidig og dytig konsulent med dyp innsikt og oversikt. Han har lang erfaring med databaseadministrator-relaterte oppgaver, drift, tuning, konfigurering/oppsett, backup/recovery og flytting, migrering, oppgradering, konsolidering. Videre har han lang erfaring med vedlikehold av databaser på mange og ulike operativsystem, nettverk og databaseplattformer, som Oracle, MSSQL, sybase, DB2 og MySQL. I tillegg har Anders spisskompentanse på RAC, Oracle XA/distributed option, standby, hot/cold standby, dataguard og Oracle SAP.

Anders har også erfaring med integrasjon, på tvers av operativsystemer og databaseplattformer.