Jeg vil bli kontaktet


Anders_Walla_WEbstep_Fokus

Anders K. H. Walla

Seniorkonsulent
Webstep Trondheim


+47 996 22 192
http://www.webstep.no Cell +47 996 22 192

Last ned vCard

Anders er en svært motivert konsulent med over 5 års fartstid på Microsoft-
plattformen og et livslangt forhold til programmering. Gjennom sine prosjekter har han
kjernekompetanse innenfor saksbehandlingssystemer, og erfaring med olje og gass,
økonomiforvaltning og BPM.

Som utvikler brenner Anders for å skape vedlikeholdbar, strukturert og testbar kode ved
å fokusere på god objektorientering og separation of concerns. Han har erfaring med
å håndtere eldre kodebaser og motivieres av å øke kvaliteten på disse igjennom å få
kontroll på avhengigheter og tilstrebe et enkelt, testbart design.

Samtidig fokuserer Anders på å skape verdi for kunden ved å sette kundens behov i
sentrum. Han liker å jobbe tett sammen med kunden for å kunne forstå domenet best
mulig, for å kunne stille de viktige spørsmålene og for å kunne tilpasse seg endringer i
kundens behov på en smidigst mulig måte.

Anders er nysgjerrig på teknologi og liker å holde seg oppdatert på det som
skjer innenfor fagfeltet. Han er dessuten en optimistisk og motvert person med sans for
detaljer.