Jeg vil bli kontaktet


Anders Svensson Webstep Partner

Anders Svensson

Seniorkonsulent
Webstep Partner, Oslo


+47 982 20 522
http://www.webstep.no Cell +47 982 20 522

Last ned vCard

Anders kom til Webstep i mars 2015 fra IT -managerstilling i Norwegian Air Shuttle ASA. Han har mer enn ti års erfaring med IT-utviklingsprosesser og har besatt roller på alle nivå i IT-utviklingsarbeid, både på store og små systemer. Anders har solid teknisk kompetanse og har en betydelig evne til å forstå om teknologiske veivalg er i overensstemmelse med organisasjonens forretningsmål. Han har erfaring både som kunde og leverandør, og har hatt lederansvar i prosesser som omfatter strategisk planlegging, IT-utvikling, produktutvikling, budsjettering, utforming av kontrakter, kundemøter, presentasjoner og salg.

Anders har lang erfaring fra innovasjonsprosjekter og trives i ledende roller i prosjekter med sterkt fokus på progresjon og nyskapning. Han har mer enn fem års erfaring som leder, og trives med å bygge gode team som jobber godt sammen. Han har stor interesse for de kommersielle mulighetene som ligger i ny informasjonsteknologi og trives kanskje aller best i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi.

Anders er godt kjent med lean-prinsipper og er opptatt av å skape gode og effektive arbeidsprosesser – prosesser som leverer verdi og kvalitet. Han er initiativrik og ansvarsfull, og er opptatt av å finne løsninger for å nå de mål som er satt.