Jeg vil bli kontaktet


andreas nilsen

Andreas Nilsen

Seniorkonsulent
Webstep Consulting, Oslo


+47 416 83 830
http://www.webstep.no Cell +47 416 83 830

Last ned vCard

Andreas er en erfaren systemutvikler med kompetanse på både Java og .Net baserte teknologier, For øyeblikket er Andreas en del av team som jobber med forvalting og utvikling med hovedfokus på backend og bruk av teknologier som Java, REST, JSON, Spring, og Oracle Sql, Oracle Weblogic. 

På Java arbeider Andreas nå med oppragradere fra Java 7 til 8. Han er også Oracle certified professional java programmer.  Før det har Andreas flere års erfaring med utvikling av systemer for bruk i militær sammenheng, herav systemer for operativt bruk, testing og opplæring av militært personell. Her var utviklingen i hovedsak basert på Microsoft .NET Teknologi med C++, C#, Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF) og TFS.  

Andreas er opptatt av å lage best mulig løsninger, med bruk av design patterns og best practices. Han er løsningsorientert, men først og fremst god til å identifisere problemet slik at den beste løsningen blir anvendt. Andreas er en svært engasjert person som er aktiv i fagmiljø og opptatt av å lære seg nye ting.