Jeg vil bli kontaktet


Arve Skogvold

Seniorkonsulent
Webstep Trondheim


+47 466 95 131
http://www.webstep.no Cell +47 466 95 131

Last ned vCard

Arve Skogvold er utdannet Master of Science innen datateknikk ved NTNU fra 2011 og kom til Webstep i september 2016 medbringende fem års erfaring med systemutvikling innen olje & gass.

Arve er fullstack-utvikler og trives både med frontend- og backendutvikling. Han har særlig kompetanse og interesse innen Java, Scala, JavaScript og Python, men har også erfaring med utvikling med PHP. I tillegg til den solide kompetansen på utvikling, har han også erfaring med tema som DevOps og kontinuerlig leveranse. Arve har de siste årene jobbet mye i front-end og web. I tillegg til HTML, HTML5, CSS og vanilla JS, har han jobbet mye med AngularJS og også det siste året med Angular 2.0.

Arve arbeider systematisk og grundig, og er hele tiden på jakt etter å forbedre og automatisere. Selv om han har et øye for detaljer, løfter han også blikket og ønsker å forstå helheten i de løsningene han jobber med. Han setter seg raskt inn i ting, og holder seg stadig oppdatert på ny teknologi. Dette gjør ham i stand til å velge moderne og riktige løsninger ute hos kundene. Arve tar gjerne rollen som teknisk ekspert i de teamene han jobber i, og har fokus på å dele av sin kunnskap innad i teamet.