Jeg vil bli kontaktet


Åshild thorrud

Åshild Kaldahl Thorrud

Seniorkonsulent
Webstep Consulting, Oslo


+47 922 42 895
http://www.webstep.no Cell +47 922 42 895

Last ned vCard

Åshild er en fullstack-utvikler som bidrar sterkt på både frontend og backend, med hovedvekt på Java-teknologi.  De siste årene har Åshild arbeidet som konsulent på flere prosjekter i bank. Blant annet med utvikling av fondshandelløsning for både selvbetjent og betjent kanal, og med moderniseringsprosjekt der hovedmål har vært å frikoble applikasjon fra Weblogic-plattform og dele denne opp i mindre applikasjoner for uavhengig deployment.  

Åshild er nå tech lead og utvikler på et team som leverer sparefunksjonalitet og fondshandel til både nett- og mobilbank, for privatmarked og bedriftsmarked, og til betjent/rådgiver kanal for fondshandel. 

Åshild tar ansvar og går gjerne inn i nøkkelroller. Hun er proaktiv og teknisk meget kompetent, strukturert i sitt arbeid, og tar til seg ny kunnskap raskt og effektivt. Hun er faglig dyktig, deler ofte og gjerne sin kunnskap med andre og utviser initiativ, utholdenhet og god arbeidsmoral.