Jeg vil bli kontaktet


Bennny_Hjertaas

Benny Hjertaas

Seniorkonsulent
Webstep Stavanger


+47 970 87 519
http://www.webstep.no Cell +47 970 87 519

Last ned vCard

Benny er Master Interactive Multimedia og B.Sc Information Systems og kom til Webstep i august 2013 fra softwareutvikler- og arkitektstilling i Atchik.

Benny har flere års erfaring i å utvikle software fra konsept til ferdig produkt. Spesielt er det web-baserte løsninger i Java-verdenen han har jobbet mye med, og som utvikler i relativt små firma, hvor hver person spiller en nøkkelrolle og må mestre mange oppgaver, har han opparbeidet seg en bred kompetanse, fra backend-arkitektur til design av brukergrensesnitt. Dette er med og skaper en svært nyttig innfallsvinkel til godt arbeid og gode resultater, også sett fra et kundeperspektiv

Benny er en initiativrik og positivt innstilt konsulent som har arbeidet i flere land og som er engasjert i det han gjør. Han prøver gjerne ut nye ting ting og kommer til Webstep oppsatt med kunnskap og kompetanse på de nyeste verktøy. Han arbeider godt i agile miljø og setter stor pris på  følelsen av gode team-resultater.