Jeg vil bli kontaktet


Bjorn_Titland_Webstep_Bergen

Bjørn Titland

Seniorkonsulent
Webstep Bergen


+47 982 19 599
http://www.webstep.no Cell +47 982 19 599

Last ned vCard

Bjørn Titland er dyktig og svært erfaren dataingeniør og javautvikler med fokus på alltid å være blant de dyktigste på sitt fagfelt. Han har lang erfaring med systemutvikling og integrasjon på og mellom forskjellige plattformer, og erfaringen strekker seg fra de nyeste verktøyene innen mobiltelefon og hele veien tilbake til IBM stormaskin. Dette gir et svært godt grunnlag for å utvikle den nødvendige respekt for kvalitet eksempelvis i en webløsning.

Bjørn har omfattende sektorkompetanse og kunnskaper med stor overføringsverdi. I Webstep har Bjørn drevet webserviceutvikling i internasjonal bookingapplikasjon, applikasjonsforvaltning og systemutvikling i mange og ulike systemporteføljer innen forsikring og bank, han har utviklet intensivløsning innen helse, rapporteringsløsninger innen olje/offshore og rapporteringsløsning i eiendom. Bjørn har også betydelig prosjekterfaring fra telekom.

Bjørn er god på prosjektkommunikasjon,legger vekt på god kommunikasjon med bruker og sørger for logisk oppbygde og godt testede løsninger.