Jeg vil bli kontaktet


Carsten Claussen

Seniorkonsulent
Webstep Trondheim


+47 971 14 446
http://www.webstep.no Cell +47 971 14 446

Last ned vCard

Carsten er Master of Science og har mer enn 25 års erfaring med systemutvikling, systemeierskap, prosjektledelse og prosessledelse. Han har de siste årene jobbet med arkitektur, implementering av løsninger og integrasjon i løsninger med høy fokus på ytelse og oppetid hos selskap som Statoil og Aker BP. 

En av Carstens sterkeste sider er å bygge bro mellom forretning og IT, ikke minst gjennom evne til effektivt å identifisere teknologiske muligheter som gir forretningsmessige gevinster. Han er et naturtalent når det gjelder problemløsning og trives like godt med å jobbe i team som å ta på seg oppgaver og løse dem på egenhånd. Dette har vist seg å være gode egenskaper i miljøer der både koordinering og effektivitet er viktige stikkord

Carsten har lang erfaring med av tjenesteorienterte løsninger basert på Java med grensesnitt til en rekke andre løsninger. Han har erfaring med design og implementering av ulike web-services basert på XML og SOAP, og er også kjent med REST-baserte integrasjoner og bruk av Jersey for REST-grensesnitt.

Gjennom flere prosjekter har han jobbet tett med kunde og kundes kunder. Gjennom dialog og interesse er han flink til å forstå  behov og dyktig til å finne effektive veier tilgode løsninger. Carstens utadvendte og proaktive natur gjør ham til en viktig deltaker i ethvert vellykket prosjekt.