Jeg vil bli kontaktet


Fredrik_D_Mjoenes_Webstep_i_Oslo

Fredrik D. Mjønes

Seniorkonsulent
Webstep Partner, Oslo


+47 977 39 442
http://www.webstep.no Cell +47 977 39 442

Last ned vCard

Fredrik er siviløkonom fra NHH og informatikkutdannet fra UiO. Han kom til Webstep Partner med bred bakgrunn fra prosjektledelse, prosessledelse og økonomioppfølging, fra telekom, logistikk og offentlig sektor.

Gjennom erfaring, utdanning og interesse har Fredrik bygget opp kompetanse på å se IT-løsninger i et brukerorientert og forretningsmessig perspektiv. Han har en rasjonell og faktabasert tilnærming til problemstillinger, og han håndterer krevende situasjoner med ro. Fredrik er sosial og er flink til å se sine medarbeidere og å motivere disse.

Ut fra utdanning og jobbvalg har Fredrik utviklet bred forståelse for teknologi og økonomi. Han følger med på teknologiske trender og har fokus på hvordan det kan nyttiggjøres for å styrke resultater. Fredrik evner å se koblingen mellom IT og forretning, samt å sikre at denne sammenhengen ikke forsvinner i komplekse IT-problemstillinger. Han har lang erfaring i å håndtere store informasjonsmengder og er dyktig på å strukturere data, holde kontroll og få fram relevant informasjon. På denne måten klarer han å ta eller anbefale beslutninger basert på best mulig faktagrunnlag.

Som leder har han vist seg dyktig til å få fullført arbeid, han er dyktig til å coache andre, og han trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre. Fredrik er av type optimistisk og energisk, og han nærmer seg utfordringer på en praktisk og kreativ måte.