Jeg vil bli kontaktet


Fredrik Hagelund

Seniorkonsulent Business Intelligence
Webstep Innsikt, Oslo


+47 909 56 935
http://www.webstep.no Cell +47 909 56 935

Last ned vCard

Fredrik kom til Webstep Innsikt i Oslo i juni 2015, fra OpusCapita, der han har ledet enheter bestående av utviklere og rådgivere innenfor integreringsløsninger. Kjernekompetansen til Fredrik ligger i ledelse, forretningsutvikling og strategi, med stødig fokus på å bidra til økt verdiskapning.

Fredrik har i alle sine roller sett på effektiv utnyttelse av ressurser og team som en nøkkel for verdiskapning. Dette spenner helt fra sammensetning av team basert på kompetanse, erfaring og personlighet, til Valuestream mapping for å avdekke lite effektive områder og forbedre disse. I sine roller har han blant annet gjennomført flere Lean og Six Sigma aktiviteter for effektivisering av rutiner og prosesser.

Fredrik har lang erfaring i å være et bindeledd mellom forretning og IT. Med bakgrunn både fra et IT teknisk og  kommersielt perspektiv har han bygget erfaring og bevisst utviklet egenskaper for å kunne kommunisere godt med alle rundt seg. Han er en utadvendt person, en god relasjonsskaper og han har lett for å kommunisere med mange forskjellig typer mennesker. Fredrik har ledet diverse team med Scrum filosofi, både i form av rene utviklingsteam, men også støttefunksjoner og supportavdelinger. Han har også vært organisator for kompetanseutvikling på Scrum i flere av selskapene han har jobbet i.