Jeg vil bli kontaktet


Haakon_Ombudstvedt_Webstep_Partner

Håkon Tjernshaugen Ombudstvedt

Prosjektleder
Webstep Partner, Oslo


+47 957 56 357
http://www.webstep.no Cell +47 957 56 357

Last ned vCard

Håkon er Bachelor of Science fra HiO med tillegg av teknologilederutdanning fra Heriot-Watt University, Edinburgh. Han kom til Webstep i august 2013 fra stilling som prosjektleder i Norges Automobilforbund, der han var sentral i mange prosjekter i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.

Håkon er en naturlig ledertype, som etter teknologistudier har gått videre i å jobbe spesifikt i grenseskillet mellom forretning og teknologi. Han har en rekke ulike prosjekter bak seg hvor han har vært med å utvikle ulike forretningscaser, og tatt disse videre mot teknologivalg til prosjektgjennomføring. Håkon er opptatt av gevinstrealisering og effektiv bruk av IT i organisasjoner.

Håkon har en ambisjon om alltid å levere med høy kvalitet, innenfor tidsfrister og budsjett. Han har høy gjennomføringsevne og jobber godt i team. Levereansekraft kombinert med et godt og smittende humør gjør at Håkon får til et samlende driv i prosjektene. Han ser gjerne etter løsninger der man kan få mye ut av lite, og jobber alltid målrettet for smarte og effektive løsninger. Han er fokusert på både interne og eksterne brukeres perspektiv, som er med på å skape et godt grunnlag for suksess.

Håkon har stor faglig bredde, og en teknologisk legning. Han evner å gå inn i kompliserte utfordringer og samtidig se det store bildet. I rollen som prosjektleder bruker han sine analytiske evner og gode kommunikasjonsegenskaper til å skape synergi innad i arbeidsgruppen. Dette ved å koordinere og utnytte tilgjengelige ressurser optimalt, og gjøre de rette prioriteringene på bakgrunn av egne og andres kompetanse og erfaringer.

Håkon setter seg raskt inn i nye ting, er selvdreven og svært kvalitetsbevisst med et personlig eierskap for sine ansvarsområder og det fullstendige produkt. Han har gode samarbeidsevner, er initiativrik og resultatorientert.