Jeg vil bli kontaktet


Haldis Snortheim Webstep Partner

Haldis Marianne Snortheim

Seniorkonsulent
Webstep Partner, Oslo


+47 930 86 148
http://www.webstep.no Cell +47 930 86 148

Last ned vCard

Haldis kom til Webstep Partner i februar 2016 og er senior prosjektleder og rådgiver med 25 års erfaring fra offentlig og privat sektor, fra roller som prosjektleder og rådgiver. Hun har lang erfaring fra ledelse og deltakelse i prosjekter gjennom alle faser fra analyse til forvaltning.

Haldis er operativ og får raskt oversikt over de forretningsmessige og funksjonelle behov. Prosjektlederrollen og rollen som rådgiver har gitt vært bred og god kompetanseplattform fra krav og behov til utvikling, test og implementering av løsning. kartlegging og analyse Hun utarbeider og forankrer gode konseptuelle løsninger basert på de forretningsmessige og funksjonelle behov. I tillegg omsettes dette i gode tekniske løsninger og funksjonell løsninger med fokus på forretningsmessig effekt. H

Engasjement hennes gjør at hun har god pådriver for gjennomføring og ferdigstillelse. Hun arbeider strukturert,effektivt og målrettet. Haldis er initiativrik og arbeider godt selvstendig, men er også en god teamarbeider. Hun er svært lojal og ansvarlig som sikrer fremdrift og leveranser i prosjektene. Haldis er empatisk sterk, samarbeidsorientert og relasjonsbyggende; gode personlige egenskaper i alle prosjekttyper. Hennes ekstroverte opptreden virker inkluderende og tillitsskapende. Hun har fokus på å bygge gode relasjoner for å sikre fremdrift, leveranser og organisatorisk stabilitet.