Jeg vil bli kontaktet


Honve-2

Ingrid Honve

Seniorkonsulent
Webstep Bergen


+47 920 85 478
http://www.webstep.no Cell +47 920 85 478

Last ned vCard

Ingrid Honve kom til Webstep etter ti år i SINTEF Energi AS der hovedarbeidsområdet har vært å utvikle programvare for beregning av produksjon i vannkraftverk. Ingrid har jobbet både med utvikling av modellene (forretningslogikk) og med utvikling av selve programvaren.

Ingrid har jobbet både med utvikling av nye produkter og hun har jobbet med videreutvikling av eksisterende. Produktene hun har jobbet med har stor utbredelse i energibransjen og optimaliserer vitale og kritiske områder for kundene. Hun har god erfaring både med å utvikle programvare fra grunnen av og til å sette seg inn i eksisterende programvare og faglige problemstillinger.

Som utvikler har Ingrid jobbet direkte mot kundene og hun har utviklet modeller og programvare i tett dialog med disse. Ingrid blir satt stor pris på for  sin arbeidsstil, evnen til å forstå deres arbeidsfelt og evnen til å møte dem med gode løsninger. Hun er kjent som en dyktig og systematisk utvikler og har en tillitsvekkende, positiv og utadvendt personlighet. Dette gjør at hun blir svært godt likt av de hun jobber for og sammen med.