Jeg vil bli kontaktet


Jens_Ivar_Jordre_Webstep_i_Bergen

Jens Ivar Jørdre

Seniorkonsulent
Webstep Bergen


+47 901 21 974
http://www.webstep.no Cell +47 901 21 974

Last ned vCard

Jens Ivar Jørdre er Dr. Scient i eksperimentell kjernefysikk fra Universitetet i Bergen og Brookhaven National Laboratory, NY, USA. Han har betydelig erfaring fra applikasjonsutvikling for naturvitenskapelig og medisinsk virksomhet, både forskningsrelatert og for klinisk bruk, og kom til Webstep fra stilling som programvareutvikler i NordicNeuroLab / NordicImagingLab.

I Webstep har Jens Ivar vært sentral i oppdrag for Statoil, først med fasilitering i harmoniseringsarbeidet for arbeidsprosesser og prosedyrer innen prosessområdet Operations, Maintenance and Modifications.  Senere har han arbeidet med implementering av prosessmodell, arbeidsflyt og forretningsregler i eksisterende styringsverktøy og påfølgende  modellering av datamodell for nytt styringsverktøy.

Jens Ivar er en ressursperson innen tung matematisk modellering, samt innen 2- og 3D visualisering. Erfaringen omfatter utvikling og arkitekturarbeid, med systemutvikling på MS Windows og Linux.