Jeg vil bli kontaktet

jobbehossoss

Det skal være godt å jobbe i Webstep

Webstep er ingen stor jobbannonsør. Vi ansetter seniorkonsulenter vi mener at kunder og kolleger vil like. Vi lever av vårt rykte og av fornøyde ansatte.

I Webstep har vi fokus på det som er viktig. For å få det til, tenker og handler vi enkelt og ukomplisert. Våre viktigste oppgaver er å ansette riktige konsulenter, sørge for oppdrag hos kunder som har bruk for tjenestene vi kan levere, og sørge for at Webstep har miljø og vilkår verdig de flinkeste. De som har en profil som passer hos oss, tar ofte selv kontakt. Mange kjenner noen som allerede er her. Egne ansatte er våre beste ambassadører. Våre kandidater har god utdannelse med gode karakterer, betydelig erfaring og egenskaper som kjennetegner den gode konsulenten.

Konsulent i Webstep?

Konsulentrollen er krevende. Kundene ønsker nytte og verdi igjen for å leie inn konsulentene våre. Vi må stå i stil med investeringen.

Som webstepkonsulent jobber du i kundens organisasjon og miljø. Det betyr at du må evne å balansere gjesterollen, leveransedyktigheten og evnen til å få folk til å trives rundt deg. Er du god på alt dette, kan du lykkes i Webstep.

Våre egne ansatte er den beste målestokk for hvem vi ønsker som nye kolleger.

 

Lokal kraft der du bor

Webstep er satt opp slik at oppdrag skapes og løses i hver av våre fire store byer.

Vi er det store lille selskapet. Med mer enn 250 ansatte er vi stor nok til å ha betydelig leveransekraft i de fire største byene. i Norge. Dette gjør oss til en verdig avtalepart for nasjonale aktører. Med 80 ansatte i svenske Diversify er vi en kompetent og leveransedyktig skandinavisk aktør også. Gjennom våre avdelinger er vi likevel små nok til å opprettholde et oversiktlig og godt miljø. Vekst i antall rammeavtaler, sier sitt om markedsposisjonen. Stor oppslutning om vår lokale familie- og årstidsvennlige arrangementer, røper noe om trivselen.

Vi er en flat og ukomplisert organisasjon, tett på utfordringene og med evne til å levere. Trenger du et stort byråkrati for å trives, velger du andre. Er du opptatt av å få ting til å fungere, velger du oss.

Godt liv i godt selskap

Hver avdeling i Webstep har de samme trekkene: Gode oppdrag, dyktige kolleger, inkluderende og raus holdning, og høy kvalitet på det vi gjør sammen, både profesjonelt og sosialt.

Ønsker du å komme i dialog med oss, bruk kontaktskjemaet til venstre – eller orientér deg om våre ulike avdelinger herfra