Jeg vil bli kontaktet


Det skal være godt å jobbe i Webstep

Vi ansetter seniorkonsulenter kunder og kolleger vil like. Og lever av opplevelsene deres.

I Webstep har vi fokus på det som er viktig. For å få det til, tenker og handler vi enkelt og ukomplisert. Våre viktigste oppgaver er å ansette riktige konsulenter, sørge for oppdrag hos kunder som har bruk for tjenestene vi kan levere, og sørge for at Webstep har miljø og vilkår verdig de flinkeste.De som har en profil som passer hos oss, tar ofte selv kontakt. Mange kjenner noen som allerede er her. Egne ansatte er våre beste ambassadører. Våre kandidater har god utdannelse med gode karakterer, betydelig erfaring og egenskaper som kjennetegner den gode konsulenten.

Konsulent i Webstep?

Konsulentrollen er krevende. Kundene ønsker nytte og verdi igjen for å leie inn konsulentene våre. Vi må stå i stil med investeringen.

Som webstepkonsulent jobber du i kundens organisasjon og miljø. Det betyr at du må evne å balansere gjesterollen, leveransedyktigheten og evnen til å få folk til å trives rundt deg. Er du god på alt dette, kan du lykkes i Webstep.

Våre egne ansatte er den beste målestokk for hvem vi ønsker som nye kolleger.

 

Lokal kraft der du bor

Webstep er satt opp slik at oppdrag skapes og løses i hver av byene vi har våre avdelinger. I Norge finner du oss i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I Sverige har vi avdelinger i Stockholm og Malmø.

Vi er det store lille selskapet. Med mer enn 350 ansatte i Norge og Sverige er vi stor nok til å ha betydelig leveransekraft. Dette gjør oss til en verdig avtalepart IT-intensive kunder. Gjennom våre avdelinger er vi likevel små nok til å opprettholde et oversiktlig og godt miljø. Vekst i antall rammeavtaler, sier sitt om markedsposisjonen. Stor oppslutning om vår lokale familie- og årstidsvennlige arrangementer, røper noe om trivselen.

Vi er en flat og ukomplisert organisasjon, tett på utfordringene og med evne til å levere. Vi er opptatt av å skape sterke fagmiljøer og svært gode arbeidsplasser der vi er. Trenger du et stort byråkrati for å trives, velger du andre. Er du opptatt av å få ting til å fungere, velger du oss.

Godt liv i godt selskap

Hver avdeling i Webstep har de samme trekkene: Gode oppdrag, dyktige kolleger, inkluderende og raus holdning, og høy kvalitet på det vi gjør sammen, både profesjonelt og sosialt.

Ønsker du å komme i dialog med oss, bruk kontaktskjemaet til venstre – eller orientér deg om våre ulike avdelinger herfra. Ønsker du å komme i dialog med oss i Sverige – besøk oss her