Jeg vil bli kontaktet






BW-JoneAndreas-Berg-Webstep-Partner

Jone Andreas Berg

Prosjektleder
Webstep Partner, Oslo


+47 930 69 977
http://www.webstep.no Cell +47 930 69 977

Last ned vCard

Jone er sivilingeniør med fordypning i data- og konstruksjonsteknikk fra NTNU i Trondheim og prosjektleder med meget god erfaring som teamleder for utviklingsteam. Jone har også svært god erfaring på utvikling innen .Net og 3D/CAD-verktøy, han er en aktiv pådriver for smidig prosjektgjennomføring, og er sertifisert på Prince2.

Jone har gjennom flere år jobbet som teamleder for et distribuert, multinasjonalt utviklingsteam og har hatt rollen som Scrum Master. I dette teamet har han også fungert som testleder, og hatt ansvar for unit testing av .Net kode samt systemtesting for kode skrevet i proprietære språk. Han har erfaring med .Net og utvikling innen 3D-verktøy i oljesektoren (Aveva PDMS/PML, Norsok, ISO, TR2231). Jone har også erfaring både på leverandør- og kundesiden. Som leverandør har han lang erfaring med å sette seg inn i kundens faktiske behov og å sørge for at disse står i fokus. Som kunde har han erfaring med kravspesifikasjon. Jone har jobbet med grafisk design og har erfaring med UX/interaksjonsdesign. Han setter derfor brukervennligheten til sluttproduktet høyt.

Jone har smittsom entusiasme for å finne løsningen på utfordringer, han er god til å håndtere kompleksitet og engasjerer teamet i diskusjoner for å se nye muligheter til løsning. Mange baller i luften samtidig tas som en spennende utfordring. I en teamsituasjon vil Jones åpenhet, tolerante holdning og gode humør holde teamet innstilt på positiv problemløsning. Han fungerer godt under press og vil kunne løse opp i spente situasjoner og bringe personer som er i konflikt med hverandre sammen igjen. Jone liker variasjon og handling, og er en god sparringspartner underveis i et utviklingsprosjekt, hvor han spontant og hurtig vil sette seg inn i utfordringer som oppstår.