Jeg vil bli kontaktet


Jørgen Wennevold

Seniorkonsulent
Webstep Innsikt, Oslo


+47 480 12 638
http://www.webstep.no Cell +47 480 12 638

Last ned vCard

Jørgen har gjennom ti år før oppstart i Webstep i juli 2016 opparbeidet seg  allsidig kompetanse innen komplekse IT-systemer. Har også høy kompetanse innenfor support og feilsøking, med stor evne til å finne løsninger på komplekse problem- og feilsituasjoner. Jørgen har holdt spesialtilpassede kurs for kunder. I tillegg har han god kunnskap innenfor krav-spesifisering og datamodellering.

Jørgen har veldig gode ferdigheter innenfor relasjons-databaser, både Oracle og MS SQL. Dette gjelder både SQL-programmering og database tuning. Jørgen har nå 10 års erfaring med Oracle baserte systemer, og har sin styrke som problemløser der andre kommer til kort. Han har god kjennskap til ERP-systemer, og innehar teknisk ekspertkompetanse på Unit4 Business World (Agresso), og integrasjoner / fil-overføringer til og fra systemet. Han har god forståelse av både IT- og forretningsprosesser.

Jørgen har erfaring med kunder fra forskjellige sektorer og bransjer og er veldig opptatt av kundetilfredshet. Han trives både med teamarbeid og selvstendige oppgaver, og er ekstremt løsnings-orientert og flink til å se problemer og utfordringer fra flere sider. Han er arbeidsom og jobber systematisk og skaper tillit hos kundene. Jørgen er opptatt av god kommunikasjon, og operer gjerne som et kontaktpunkt for kollegaer og kunder. Han er positiv og utadvendt, og viser interesse for å hjelpe andre. Han lærer seg nye teknologier og tilegner seg ny kunnskap raskt og effektivt. I tillegg er han fleksibel og flink til å tilpasse seg nye miljøer.