Jeg vil bli kontaktet


Svart_paa_hvit_ikon2-110x150

Kjell Inge Dale

Seniorkonsulent
Webstep Partner, Oslo


+47 958 39 178 
http://www.webstep.no Cell +47 958 39 178 

Last ned vCard

Kjell Inge er  ISTQB-sertifisert Test Manager Advanced Level og kom til Webstep i mai 2015 med mer enn 15 års erfaring på test og testledelse i bagasjen. Han har spesielt god erfaring fra helsesektoren og har jobbet mer eller mindre kontinuerlig i denne sektoren de siste seks årene. Kjell Inge har faglig tyngde innenfor test og kvalitetssikring og har jobbet mye med ulike typer av testverktøy som; Jira, Fitnesse og spesielt HP ALM.

Kjell Inge er spesielt opptatt smidige metoder og har opparbeidet seg god erfaring på dette området, på nivå for rollen som foredragsholder om smidige metoder og test på EuroSTAR i 2007, Europa største konferanse for software testing. Kjell Inge har i ulike prosjekter hatt ansvar for å utarbeide testmetodikk og teststrategier. Han har også vært fagansvarlig for test i flere organisasjoner. Han har erfaring med alle deler av testfaget, alt fra teststrategier til testplanlegging og gjennomføring av testene. Han har også hatt ledelsesansvar for mange testere i store prosjekter og har god kjennskap til utfordringer det medfører.

Kjell Inge har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig, Han mener at god kommunikasjon er en forutsetning for å lykkes i et prosjekt, dette gjelder både internt mellom medarbeidere i prosjektet og ved rapportering til ledelse. Som testleder er Kjell Inge er svært resultatorientert og mener at alle oppgaver skal ha en nytteverdi og gi en gevinst. Han bruker dette bevisst for å unngå at unyttige saker tar opp tid i prosjektene.

Kjell Inge har stor arbeidskapasitet og setter seg fort inn i nye systemer og utfordringer. Han trives best med å jobbe i team med andre, for på den måten å bidra til at gruppen spiller hverandre god. Han har ingen problemer med å jobbe selvstendig, om situasjonen skulle tilsi det.