Jeg vil bli kontaktet


Lawrence Alexander Valtola

Seniorkonsulent
Webstep Consulting, Oslo


+47 411 44 018
http://www.webstep.no Cell +47 411 44 018

Last ned vCard

Lawrence kom til Webstep i oktober 2016, han er sivilingeniør datateknikk fra NTNU og senior, fullstack javautvikler med hovedvekt på backend-utvikling og integrasjon. Som utvikler er Lawrence godt kjent med programmeringsspråket Java og IDEene IntelliJ IDEA og Eclipse. Han er også godt kjent med Spring, JAX-WS, SQL, JPA, Git, Subversion, Maven, HTML, CSS. Av utviklingsmetodikk har Lawrence brukt både vannfallsmodellen og Scrum.

I sitt nåværende oppdrag for en stor offentlig tjenesteyter og myndighet, har Lawrence arbeidet med regelmotoren Blaze Advisor i tillegg til hovedoppgaven hans som var å migrere et større system fra Oracle til IBM Websphere plattform. Hos to andre oppdragivere, innen bank-finans og betalingsformidling, har Lawrence hatt spesielt fokus på integrasjon og webservices, mens han hos en stor offentlig tjenesteyter og forvaltningsmyndighet, jobbet med å implementere systemstøtte for en større offentlig reform. Lawrence har jobbet med mange forskjellige områder i denne løsningen, hovedsakelig innenfor tjenestelaget og webapplikasjonene for saksbehandlere og brukere.

Lawrence er strukturert, ærlig, detaljorientert, praktisk og jobber godt både alene og i team. Det er viktig for ham å levere etterspurt kvalitet til avtalt tid. Lawrence har spesielt fått ros for å ha bidratt direkte til færre feil i testfasen ved å være nøye under gjennomgang av andres kode.