Jeg vil bli kontaktet


Lennart_Frimannslund_Webstep_Bergen_a

Lennart Frimannslund

Seniorkonsulent Business Intelligence, Webstep Innsikt Bergen
Webstep Bergen


+47 995 60 937
http://www.webstep.no Cell +47 995 60 937

Last ned vCard

Lennart Frimannslund kom til Webstep fra Havforskningsinstituttet 1. januar 2011. Lennart er PhD i optimering fra Institutt for informatikk ved UiB, og tok sin Cand Scientgrad samme sted. På Havforskningsinstituttet har han arbeidet med å definere, implementere og teste statistiske modeller for estimering av bestandsstørrelser. I dag jobber Lennart med Business Intelligence og skaper beslutningsgrunnlag for en av Websteps gode kunder innen Kraft/Energi.

Lennart er en pragmatisk anlagt systemutvikler med bakgrunn fra forskning. Han har solid kompetanse som utvikler og har omfattende matematisk kompetanse.  Lennart har flere års erfaring fra anvendte forskningsprosjekt omhandlende planleggingsproblemstillinger fra olje- og gassbransjen, samt fra forvaltning av marine ressurser. I disse prosjektene har han blant annet jobbet med programmeringsmessig implementering av de ofte svært kompliserte modellene.

Lennart tilpasser seg raskt til de verktøy og teknologier som er best egnet for aktuelle problemstillinger. For tiden jobber han med Business Intelligence og operativt med Qlikview innen Kraft/Energi. Lennart har også tung erfaring med MS Windows, Unix/Linux, Java, C++, Matlab.