Jeg vil bli kontaktet


lennart_lindbar_webstep_i_oslo

Lennart Linnbar

Seniorkonsulent
Webstep Consulting, Oslo


+47 901 03 500
http://www.webstep.no Cell +47 901 03 500

Last ned vCard

Lennart Linnbar har omfattende IT-konsulenterfaring fra Bouvet og TietoEnator før oppstarten i Webstep i april 2007. Han har sin erfaring fra mange store prosjekter, der han har bygget sin systemutviklerkompetanse og sin hands on erfaring med systemarkitektur og rollen som teknisk ansvarlig.

Han er utvikler med faglig tyngde både på Java og .NET. Lennart har erfaring fra en rekke J2EE applikasjonsservere som BEA Weblogic, Oracle 9iAS, IBM WEbsphere og JBoss. .NET oppdrag er løst gjennom erfaring på C#, web services og .NET Servers. Han er dreven på UML og RUP og har betydelig tyngde på integrasjon og rammeverk. Bransjeerfaringen er betydelig fra flere store offentlige sektor-aktører (Avinor, Rikstrygdeverket, Sosial og helsedep og Kultur og kirkedep) – samt fra transport, telekom og forsvaret.