Jeg vil bli kontaktet






mårten_haug_webstep_fokus

Mårten Haug

Seniorkonsulent
Webstep Fokus, Oslo


+47 996 08 120
http://www.webstep.no Cell +47 996 08 120

Last ned vCard

Mårten er en konsulent med et svært bredt arbeidsspekter. Drives av å jobbe hands-on med systemutvikling, og har over lengre perioder vært arkitekt med overordnet ansvar for leveranser. Mårten er opptatt av kunde- og brukerinvolvering i utviklingsprosessen, og har en spesiell interesse for godt interaksjonsdesign. Han var en foregangsmann innen smidige metoder, kontinuerlig integrasjon og kvalitetssikring gjennom TDD, og har jobbet med dette i en årrekke.

Mårten er resultatorientert og fokuserer på løsningens verdi for kunden. Han er en lagspiller som ofte naturlig havner i roller med utvidet ansvar. Mårten er et positivt sosialt tilskudd i team, gjennom sin hyggelige tone og store engasjement.