Jeg vil bli kontaktet


nils-martin-sande-webstep-bergen

Nils Martin Sande

Seniorkonsulent
Webstep Bergen


+47 990 03 226
http://www.webstep.no Cell +47 990 03 226

Last ned vCard

Nils Martin Sande er utdannet Cand Scient i informatikk fra UiB og kom til Webstep i Bergen i januar 2016 fra stilling som senior programvarearkitekt i Unified Messaging Systsem AS, et selskap som i 2015 gjorde CellVision sin services-avdeling om til sin Mobile Services-avdeling. Nils Martin har lang fartstid fra et produktivt, kompetent og effektivt miljø, som har sjonglert flere samtidige prosjekter, både i form av intern produktutvikling og arbeid med prosjekter der kundene trengte effektive IT-løsninger på forretningsmessige utfordringer.

Frem til 2012 var Nils Martin hovedsakelig involvert i utvikling og vedlikehold av APIer, forretningslogikk og systemintegrasjoner for Chess Communication AS. Fra 2012 har han primært jobbet med LiveCache; et CellVision/UMS-produkt knyttet til lokasjonbasert befolkningvarsling. Her har han vært ansvarlig for å skape løsninger som er i stand til å håndtere store mengder data, gjerne med flere tusen skriveoperasjoner per sekund, samtidig som kravene til svartid og oppetid skal innfris.

Nils Martin er en svært erfaren utvikler på Java og Scala, med solid kunnskapsbase innen et bredt spekter teknologier, verktøy og rammeverk; omsatt og utøvd effektiv og med glimt i øyet. Han er kunnskapsrik, stødig, svært effektiv og jobber godt sammen med andre. Gjennom arbeidet sitt har Nils Martin opparbeidet seg mye kunnskap blant annet knyttet til asynkron prosessering, parallellprogrammering, high-availability og minnehåndtering i JVM (Java virtual machine). Dette er kunnskap som eksempelvis er spesielt nyttig når presis sanntidsinformasjon skal hentes ut av store datamengder – til bruker- eller kundeinformasjon på en informasjonstavle, i en app eller på en webside.